Çift Katmanlı Cepheler

Çift Katmanlı Cepheler

Kullanıcı konforunu ve enerji tasarrufunu maximize etmek adına, günümüz cephe teknolojisinin ulaştığı en uç noktaları barındıran sistemlerdir. Temelde, bina ile doğa arasında ikinci bir kabuk teşkil etmek suretiyle bir tampon bölge oluşturarak, konfor koşullarını sağlamayı amaçlar. Bu tampon bölge kış aylarında ısı kaybını azaltırken, yaz aylarında doğal havalandırma ve güneş kontrol elemanları vasıtası ile fazla ısınmayı engeller. Genel olarak ‘Çift Cidarlı Cephe’ veya ‘Double Facade’ olarak da adlandırılmakla beraber, detaylı olarak sınıflandıracak olursak:

Akıllı Cepheler

Isı, ışık, ses, hava gibi doğal etkenlerin, binada kurgulanan bir otomasyon sistemi marifetiyle optimum enerji tüketimi yapacak şekilde kurgulanarak binanın ısıtılıp soğutulması, ses yalıtımı sağlanması, gölgeleme veya havalandırma gibi temel ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde düzenlenmesidir. Bu sistemde cephe elemanları güneş, rüzgar gibi doğal enerji kaynaklarından gerektiğinde yararlanmak veya korunmak üzere kendi kendini konumlandırabilmekte ve otomasyon emrinde ayarlanabilmektedir.

Doğal Havalandırmalı Çift Katmanlı Cepheler

Bina kabuğu ile dıştaki ikincil cephe arasında belli bir mesafe bırakılmak suretiyle doğal hava sirkülasyonunun sağlanabildiği sistemlerdir. İki cephe arasındaki boşluk, iç mekanla dış mekan arasında bir tampon bölge oluşturur. İç cephe ısı yalıtımlı camlardan kurgulanmış tam bir kabuk vazifesi görürken, dış cephe tek camdan oluşur ve bu camlar arasında doğal havalandırmaya imkan veren boşluklar vardır.

İç cephede yer alan kanatların gerektiğinde açılabilmesine imkan veren bu sistemde, dış ortamdaki trafik vb. kaynaklı gürültünün iç mekandaki çalışma alanlarına girişi ciddi seviyede önlenir.

Sistemin bir diğer avantajı da, güneş kontrolü veya estetik amaçlı kullanılan geniş kesitli cephe elemanlarını tampon bölgede tutarak, dış hava koşullarının (yağmur, kar, rüzgar, vb.) yıkıcı etkilerinden korumasıdır. Doğal havalandırmalı çift cidarlı cephe sistemleri ile, cepheye yakın çalışma alanlarında ortam sıcaklığı ile iç cephe yüzey sıcaklığı arasındaki fark çok az olduğundan pencere önü soğuk bölge oluşumu engellenerek, daha yüksek konfor sağlanır.

Mekanik Havalandırmalı Cepheler

Doğal havalandırmalı cephelerden farklı olarak, mekanik havalandırmalı cephelerde iki cephe arasında iç mekanda mevcut olan hava dolaşır. Bu sistemlerde, doğal havalandırmalı opsiyonun aksine dıştaki cam cephe ısı camlı olup sızdırmazlığı tam sağlar ve dış etkenlere karşı koyar. İç cephede ise tek cam kullanılır ve iki cephe arasında yer alan tampon bölgedeki hava mekanik olarak üstten emilerek içeride bir hava perdesi oluşturulur. Bu sistemlerde havalandırma yapay olarak yapıldığı için elektrik maliyeti göreceli olarak daha fazlardı; ancak soğutma maliyetleri daha düşüktür. Bazı cephelerde, soğutulan havanın asma tavan içerisinde sirkülasyonu sağlanarak ‘soğuk asma tavan’ uygulaması yapılarak klimatizasyona gerek kalmaksızın soğutma dahi sağlanabilmektedir.

Bize Ulaşın?

Profesyonel kadromuz ve üstün hizmet anlayışımızla hizmetinizdeyiz.